Важно е какво знаеш! Social Forecasting

Сътрудниците в една организация притежават специфични знания, които изграждат база на колективна интелигентност. Във вътрешнофирмената социална мрежа или блог (нарастваща тенденция за вътрешна комуникация в организацията) служителите споделят своите знания, интереси, дейности и всичко, непосредствено свързано с тях. Освен подобряване на комуникацията, сплотяване на екипа и като цяло позитивни ефекти за организацията, формирането на това колективно знание може да се използва по съвсем друг начин – за прогнозиране.

Зад идеята за т.н. „социално прогнозиране“ са залегнали два основни елемента. Първият е свързан с това, че всеки от служителите притежава специфично знание, но е важно на него да се гледа като „извлечено от много“ (от група), а не от „единици“. Вторият се отнася до механизмите на стимулиране за извеждането му и по-специално до мотивацията да се генерират възможно най-точни оценки. Такива стимули могат да бъдат ранглиста за най-добър „Forecaster“, малки предметни награди, точки и др.

Но за да се стигне до резултати, организацията трябва да прибегне до съответни технологични решения (crowdworx) за създаване на дескриптивни и квантифицирани прогнози. Този метод за прогнозиране е използван и в немския Telekom по следния начин: мениджмънтът решава, какви ще са темата и въпросите; идентифицира релевантна група от сътрудници, които са уведомени по имейл за анкетата; те имат пет дни, за да изразят своето мнение по проблема и да го приведат в количествени оценки чрез портала за Social Forecasting на crowdworx. Когато времето изтече, мениджърът разполага с колективния резултат.

Така могат да бъдат „предсказвани“ развитие на продажби, шансове за успех на нови продукти, пласментен потенциал и др. Затова качеството на оценките играе изключително важна роля и се оценява високо прецизността на оценката, а не просто отговорът. Именно тук от голямо значение е системата за стимулиране на персонала.

Резултатите показват, че някои от направените прогнози чрез системата за социално прогнозиране имат по-висока точност от тези, разработени чрез статистически методи. Такъв е примерът с прогнозата за пласмент на нови продукти на Henkel.

Освен това методът на социалното прогнозиране струва на организацията в пъти по-малко. Точността на същата прогноза, но изготвена за Tchibo, е 81%, а разходите за нейното разработване са 90% по-малко в сравнение с маркетингово проучване, възложено на агенция.

Не на последно място Social Forecasting  дава възможност на служителите в организацията да се почувстват наистина значими и ценни за фирмата, след като мениджмънтът се допитва до тях за съвет. От голяма важост за тях е, че мнението им има тежест и има кой да го чуе. В такива случаи става ясно, че не е важно кой си, а какво знаеш.

Аватар

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>