16-то издание на Национално ученическо състезание по „Маркетинг“

На 18.03.2016г. се проведе 16-то издание на Националното ученическо състезание, което няколко поредни години се утвърждава като традиция в Стопанска Академия „Д.А. Ценов“, гр. Свищов. Направленията, в които то се провежда, са ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА, ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ИКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ и СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ. Olympiad Прочетете повече