За клуба

Marketing Academy Club е създаден от студенти, изучаващи и интересуващи се от маркетинг. Той обединява както личностните, така и всички други чисто човешки различия около общи интереси. Клубът ще се стреми да докаже, че младите хора в България са будни, интелигентни и умеят да изразяват свободно и да защитават мнението си.

Marketing Academy Club е мястото за самоизява и самоинициатива. Мястото, където се прилагат на практика натрупаните знания в областта на маркетинга. Мястото, където шепа студенти изграждат сплотен екип и същевременно разкриват своята индивидуалност.

В Клуба се дискутират теми, обменят се мнения и идеи, поставят се реални цели и се ръководи тяхното реализиране. Крайната цел е една – личностно и професионално самоусъвършенстване!

Може да се запознаете с Устава на Marketing Academy Club тук.