хон. ас. Костадин Башев

Асистент
хон. ас. Костадин Башев
Телефон +359 (0631) 66 418
E-mail bashev[at]uni-svishtov.bg
Кабинет Корпус "Запад", етаж 1, Лаборатория за авангардни изследвания
Приемно време Четвъртък: 12:30 до 14:00 ч.; Петък: 14:00 до 16:00 ч.
 • Представяне
 • Преподаване
 • Публикации

Костадин Башев има интереси в областта на интернет маркетинга.

Лична страница и блог: http://Bashev.Net/

 

Бакалавърско обучение

Студии

 1. Кръстевич, Тодор и др. Виртуалните социални мрежи в икономиката на знанието / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов – Свищов, 2011 (под печат).

 2. Кръстевич, Тодор и др. Проектиране и изграждане на система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента (КВАБАР-С) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов, Костадин Башев // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 11, 2009, с.304-337.
  ISSN 1312-3815.

Статии

 1. Кръстевич, Тодор и др. Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев // Диалог. - Свищов, 2009, бр. 2, с. 95-111.
  <http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/2.2009.TK.pdf>
  ISSN: 1311-9206.

Научни доклади

 1. Bashev, Kostadin. Reverse Pricing Models in e-Learning / Kostadin Bashev // Informatization of the Society and its Interaction with the Educational System : International Scientific Conference. - Bratislava, 2009. pp. 1-7.
  ISBN 978-80-225-2810-8