Георги Тодоров

Докторант
Георги Тодоров
E-mail gtodorov@uni-svishtov.bg
Кабинет корпус Запад, етаж 1, Лаборатория за авангардни изследвания
Приемно време Петък: 10:00 до 12:30 ч.
  • Представяне