Интегриран бранд мениджмънт

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 7
Курс/семестър: 1 курс, 2 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Никола Янков
Асистент: доц. д-р Пенка Горанова

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.