Управление на взаимоотношенията с клиенти

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 8
Курс/семестър: 1 курс, 2 семестър (летен)
Титуляр: доц. д-р Пенка Горанова
Асистент: гл. ас. д-р Радослав Йорданов

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.