Учебници и учебни пособия

 1. Кръстевич, Тодор. Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 295 с.

 2. Кръстевич, Тодор и др. Въведение в SAS и SPSS. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 306 с.

 3. Кръстевич, Тодор и др. SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 435 с.

 4. Кръстевич, Тодор и др. SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни. (Учебно пособие за съчетано обучение по проект) / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. - Свищов : ЦСФО, 2010. - 354 с.

 5. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 236 с.

 6. Банчев, П. Маркетинг. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2009
 7. Янков, Н., П. Горанова. Интегрален маркетинг. Свищов, АИ “Д. Ценов”, 2009. сс. 464
 8. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева. Маркетинг – казуси, ситуации, тестове, задачи. Свищов, АИ “Д. Ценов”, 2009, сс. 176.
 9. Кръстевич, Тодор и др. Емпирични маркетингови изследвания. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 218 с.

 10. Марчевски, И. „Одит на маркетинговите комуникации – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008 г.

 11. Марчевски, И. „Маркетинг в здравеопазването – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008 г.

 12. Янков, Н., П. Горанова, Н. Веселинова, Ж. Тананеева, Тренинг по стратегиране и планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 2007.
 13. Банчев, П. Управление на продажбите. Учебно пособие за дистанционно обучение.Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 200 с.
 14. Банчев, П. Принципи на маркетинга. Учебно пособие за дистанционно обучение. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 176 с.
 15. Банчев, П. Маркетинг. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 736 с.
 16. Банчев, П. Пазарни проучвания. (второ прераб. и доп. изд.). Академично издателство “Ценов”, 2006, с. 381
 17. Марчевски, И., Ат. Дамянов. „Оценка на международната дейност – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006 г. : теми 4, 5, 6 и 7.

 18. Марчевски, И., Г. Иванов, „Одит на проекти – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006 г.: тема 4, тема 5, точка 3, тема 7, тема 8, точка 2 и тема 9, точка 4.

 19. Янков, Н., П. Горанова. Маркетинг и маркетингов мениджмънт. Свищов, АИ „Ценов”, 2005.
 20. Янков, Н. Стратегически маркетингов мениджмънт. Учебник за дистанционно обучение по магистърска програма “Маркетинг” на СА “Д. Ценов” – Свищов. Издание на Център за дистанционно и магистърско обучение, Свищов, 2005.
 21. Янков, Н. Бренд мениджмънт. Учебник за дистанционно обучение по магистърска програма “Маркетинг” на СА “Д. Ценов” – Свищов. Издание на Център за дистанционно и магистърско обучение, Свищов, 2005.
 22. Кръстевич, Тодор. Маркетингов инженеринг. (Учебно пособие за дистанционно обучение) / Тодор Кръстевич. - Свищов : АИ Ценов, 2005.

 23. Марчевски, И. „Маркетингов одит – учебно пособие за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2005 г.

 24. Йорданов, Р. и др., Работен комплект прогнозиране и планиране, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2004.
 25. Банчев, П. Маркетинг. Свищов, Академично издателство “Ценов”, второ изд. 2004, 736 с.
 26. Марчевски, И., Ат. Дамянов, и Д. Илиев, “Международен бизнес”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2002 г.: тема 6, стр. 207-239, тема 9, стр. 303-353, тема 10, стр. 353-383.

 27. Марчевски, И., Ат. Дамянов и К. Тодоров, “Експортен маркетингов мениджмънт”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2000 г.: части ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, стр. 203-319 и част ХVІІІ, стр. 371-389.

 28. Marchevski, I. Kabo” – case. In: F. Brasinghton, F., S Pettit. Principles of Marketing, London, Pitman Publishing, 1997, p. 83.

 29. Банчев, Петър и др. Основи на маркетинга (маркетингова концепция) / Петър Банчев, Тодор Кръстевич. –Свищов : АИ Ценов, 1994, с. 306.

 30. Марчевски, И., Ат. Дамянов, “Международен маркетинг”, Академично издателство “Ценов”, Свищов,  1993 г.: параграф 1 от част 5, стр. 86-87, параграф 3 от част 5, стр. 90-102, част 6, стр. 103-131, част 7, стр. 131-153 и част 9, стр. 179-193.