Сборници и учебни помагала

 1. Иванова, Маруся. Ръководство по дисциплината "Промоционална политика" (Управление на кампании със SPSS), 2011. - 41 с.
  <http://moodle.eacademy.bg>

 2. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. -3. прераб. и доп. изд. – Свищов : АИ Ценов, 2009. - 18 с.

 3. Кръстевич, Тодор  и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 24 с.

 4. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Свитък с изпитни материали) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 12 с.

 5. Кръстевич, Тодор и др. Насърчаване на продажбите. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2009. - 11 с.

 6. Иванова, Маруся. Реклама и медия планиране. (Свитък с изпитни материали) / Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 14 с.

 7. Иванова, Маруся. Реклама и медия планиране. (Свитък с материали за самоподготовка) / Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 10 с.

 8. Кръстевич, Тодор и др.  Емпирични маркетингови изследвания. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 17 с.

 9. Кръстевич, Тодор и др. Емпирични маркетингови изследвания. (Свитък с изпитни материали) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2008. - 14 с.

 10. Иванова, Маруся. Ръководство по дисциплината „Маркетингово прогнозиране” (Прогнозиране със SPSS), 2007. - 99 с.
  <http://moodle.eacademy.bg>

 11. Иванова, Маруся. Ръководство по дисциплината "Маркетингови изследвания ІІ част" (Многомерни методи за маркетингови изследвания със SPSS), 2007. - 135 с.
  <http://moodle.eacademy.bg>

 12. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2007. - 20 с.

 13. Горанова, П. Н. Янков и др. Тренинг по стратегиране и планиране. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, (в съавторство с гл.ас. Н. Веселинова и ас. Ж. Тананеева)
 14. Н. Янков, Горанова, П. и др. Тренинг по стратегиране, планиране и маркетинг. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, (в съавторство с гл.ас. Н. Веселинова и ас. Ж. Тананеева)
 15. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. -2. прераб. и доп. изд. – Свищов : АИ Ценов, 2007. - 20 с.

 16. Банчев, П., Ж. Тананеева. Пазарни проучвания, Свитък с материали за самоподготовка, МП “Мениджмънт на търговската дейност”, АИ „Ценов” – Свищов, 2007.
 17. Банчев, П., Ж. Тананеева. Пазарни проучвания, Свитък с изпитни материали, МП “Мениджмънт на търговската дейност” , АИ „Ценов” – Свищов, 2007.
 18. Банчев, П. Управление на продажбите. Свитък с учебни материали за самоподготовка. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 24 с.
 19. Банчев, П. Управление на продажбите. Свитък с изпитни материали. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, 28 с.
 20. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с материали за самоподготовка) / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. – Свищов : АИ Ценов, 2005.

 21. Банчев, П. Принципи на маркетинга. Свитък с изпитни материали. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2005, 24 с.
 22. Банчев, П. Принципи на маркетинга. Свитък с учебни материали за самоподготовка. Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2005, 16 с.
 23. Кръстевич, Тодор и др. Маркетингов инженеринг. (Свитък с изпитни материали), / Тодор Кръстевич, Маруся Иванова. - Свищов : АИ Ценов, 2005.

 24. Кръстевич, Тодор и др. Свитък с учебни материали за самоподготовка по „Маркетингов тренинг – Markstrat 3” / Тодор Кръстевич, Радослав Йорданов. - Свищов : АИ "Ценов", 2005.

 25. Кръстевич, Тодор и др. Свитък с изпитни материали по „Маркетингов тренинг – Markstrat 3” / Тодор Кръстевич, Радослав Йорданов. - Свищов : АИ "Ценов", 2005.

 26. Банчев, П. Пазарни проучвания. (Свитък с учебни материали за самоподготовка). (2 прераб. и доп. изд.). Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2004, 16 с.
 27. Банчев, П. Пазарни проучвания. (Свитък с изпитни материали). (2 прераб. и доп. изд.). Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2004, 16 с.
 28. Янков, Н,. Т. Георгиева, Ан. Марчева, Н. Веселинова, В. Димитрова, Р. Йорданов. Работен комплект прогнозиране и планиране, Свищов, АИ ”Ценов”, 2004.