Новини

Раздел: Бакалавърско обучение

Награда на публиката за първокурсничка от спец. Маркетинг

Първокурсничката от спец. „Маркетинг“ Петя Сергеева е удостоена с награда на публиката от провежданият за девета година конкурс за есе на тема „Социалният потенциал и личностна активност“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Шеста oлимпиада по бизнес прогнозиране

На 14 декември се проведе VI-тата олимпиада по "Бизнес прогрнозиране". В олимпиадата организирана от катедра "Маркетинг" се включиха 19 студента, които се състезаваха в 11 отбора. В рамките на 4 часа студентите от четвърти курс спец. Маркетинг, редовно обучение, решаваха казус за прогнозиране на продажбите.

Теми за подготовка за държавен изпит - 2012

Представяне на изследователски проекти на студенти

На 11.05, студенти от специалност "Маркетинг" представиха изследователски проекти, разработени в рамките на дисциплината „Промоционална политика”.

Кариери в маркетинга 2011

За осма поредна година катедра „Маркетинг” организира и провежда семинар-тренинг „Кариера в маркетинга 2011: Ключови компетенции и изисквания към начинаещия маркетингов специалист”  с гост-лектори от практиката.

Участвай

Страници: