Новини

Раздел: Актуални новини

Анкета сред студенти от различни европейски университети. Участие с награди!

Включете се в анкета сред студенти от различни европейски университети свързана с удовлетвореността на студентите от образованието и очакванията им за бъдеща професионална реализация.

Всеки участник попълнил анкетата, ще има възможност да участва в разпределението на 15 награди на обща стойност 4500 евро.

Лекция: Predictive Analytics for Effective Marketing in the Banking Sector

Катедра Маркетинг и Marketing Academy Club организираха публична лекция, с лектор бизнеса, на тема: Predictive Analytics for Effective Marketing in the Banking Sector (Ефективен маркетинг с предиктивни модели в банковия сектор)

Покана за участие в пилотна мрежа за международни виртуални стажове

Международна асоциация EFMD набира кандидати за участие в проект PROVIP (“Промотиране на виртуалната мобилност по места” 2012-2014) за изграждането на пилотна мрежа от компании и висши училища за международни виртуални стажове на студенти по маркетинг, информационни техлологии и инженерни науки.

Награда на публиката за първокурсничка от спец. Маркетинг

Първокурсничката от спец. „Маркетинг“ Петя Сергеева е удостоена с награда на публиката от провежданият за девета година конкурс за есе на тема „Социалният потенциал и личностна активност“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Студенти от специалност "Маркетинг" с първо и трето място на Четвъртата национална студентска олимпиада по маркетинг "Олимпиада 4.0"

В Олимпиадата взеха участие 30 студенти от специалност "Маркетинг" от 6 университета в страната, разпределени в 10 екипа.

Страници: