Покана за участие в пилотна мрежа за международни виртуални стажове

Международна асоциация EFMD набира кандидати за участие в проект PROVIP (“Промотиране на виртуалната мобилност по места” 2012-2014) за изграждането на пилотна мрежа от компании и висши училища за международни виртуални стажове на студенти по маркетинг, информационни техлологии и инженерни науки. Целият процес на стажуване (преди, по време на стажа и след това) се подпомага чрез изграждането и поддържането на онлайн платформа.

Кой може да участва?

 • висши училища чрез осигуряването на студенти по маркетинг, информационни технологии и инженерни науки;
 • компании чрез техните маркетингови, информационно-технологични и инженерни отдели.

Какви са ползите от включването в международната мрежа?[1] 

За висшите училища:

 • осигуряване на стажове за студенти в международни компании;
 • установяване на контакти с компании от цяла Европа с ефективно функциониращи  маркетингови, информационно-технологични и инженерни отдели;
 • възможност за развиване на междукултурните компетенции на студентите и интернационализиране на учебните програми;
 • участие в изграждането на онлайн платформа, отчитаща потребностите на висшите училища и текущите им практики по отношение на международните стажове;
 • развиване на познанията за виртуалната мобилност.

За компаниите:

 • допълнителен избор на кандидати за стажове;
 • установяване на контакти с висши училища от цяла Европа, предлагащи образователни програми по маркетинг, информационни техлогоии и инженерни науки;
 • възможност за достъп международни пазари и други култури;
 • участие в изграждането на онлайн платформа, отчитаща потребностите на компаниите и текущите им практики по отношение на международните стажове;
 • развиване на познанията за виртуалната мобилност.

За повече информация, посетете уеб сайта на проекта http://www.provip.info/pv/front-page/ или пишете на имейл boriana.marinova@efmd.org.[1] В проект PROVIP не се покриват транспортните разходи на студентите.