График - изпитна сесия МП "Маркетингови комуникации"

ГРАФИК ЗА провеждане на първа редовна изпитна сесия

(2010/2011 г., прием м. X.2010 г., сем. 1)

Магистърска програма

Дата/зала

Фак. номера/час

Маркетингови комуникации

зала 3,
корпус “Юг”

 

*Принципи на маркетинга
доц. д-р Петър Банчев
гл. ас. Ваня Григорова

25,02,2011 год.
/ петък /

13,00 ч.

Интегриран бранд мениджмънт
доц. д-р Никола Янков
доц. д-р Пенка Горанова

26,02,2011 год.
/ събота /

8,00 ч.

 

Реклама и медия планиране
доц. д-р Пенка Горанова
гл. ас. д-р Маруся Иванова

27,02,2011 год.
/ неделя /

8,00 ч.

 

Емпирични маркетингови изследвания
доц. д-р Тодор Кръстевич
гл. ас. д-р Маруся Иванова

28,02,2011 год.
/ понеделник /

10,00 ч.

 

Корпоративен PR
доц. д-р Иван Върбанов
ас. Костадин Башев

01,03,2011 год.
/ вторник /

8,00 ч.