Лекциите този семестър

Актуални новини

Анкета сред студенти от различни европейски университети. Участие с награди!

Включете се в анкета сред студенти от различни европейски университети свързана с удовлетвореността на студентите от образованието и очакванията им за бъдеща професионална реализация.

Всеки участник попълнил анкетата, ще има възможност да участва в разпределението на 15 награди на обща стойност 4500 евро.

Marketing Academy Club

JobTiger гостува на Marketing Academy Club

Студенти от специалност "Маркетинг" с първо и трето място на Четвъртата национална студентска олимпиада по маркетинг "Олимпиада 4.0"

Студенти от специалност "Маркетинг" с първо и трето място на Четвъртата национална студентска олимпиада по маркетинг "Олимпиада 4.0"

В Олимпиадата взеха участие 30 студенти от специалност "Маркетинг" от 6 университета в страната, разпределени в 10 екипа.

Комуникационна политика

Комуникационна политика

Професор Татяна Манастерска от Висшето професионално училище в Калиш, Полша изнесе лекция пред студенти от специалност Маркетинг на тема "Комуникационна политика".

Маркетинг на практика...

Маркетинг на практика...

Гост лектор Ирена Янкова, старши изследовател от GfK България, на тема "Промоциии: измерване и ефект". Ирена е бивш възпитаник на катедрата и е придобила своята магистърска степен по маркетинг в Стопанска академия Д. А. Ценов през 2004 г.

Методика на научното изследване

Методика на научното изследване

Катедра "Маркетинг" организира и проведе двудневен семинар за докторанти с гост-лектор Проф. Мартин Шпан от Ludwig-Maximilians-Universität München.

 

 

Гост-професор от Испания

Гост-професор от Испания

Лекция на профeсор д-р Хосе Луис Сантос Аребола от Университет Малага, Испания, на тема "Маркетингови стратегии в туризма" пред студенти бакалаври от специалност "Маркетинг".